Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje, że wstrzymał wykonanie  w Szpitalu wszystkich procedur planowych z wyłączeniem procedur związanych z chorobami lub podejrzeniami chorób onkologicznych. Spowodowane jest to: pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, koniecznością przejęcia chorych z okolicznych ośrodków przekształcanych w jednostki leczące wyłącznie chorych z COVID-19 lub zawieszających działalność w swoich poszczególnych…
Czytaj więcej

13 Października – Dzień Ratownictwa Medycznego

   Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Ratownictwa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za codzienny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka, satysfakcji i radości płynącej z pasji i możliwości ratowania ludzkiego życia. życzy Dyrekcja SPZOZ
Czytaj więcej

Informacja na temat funkcjonowania oddziałów i poradni

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zakażeń COVID-19, w Powiecie Działdowskim jak również w naszym Szpitalu zmuszony jestem do ograniczenia zakresu niektórych świadczeń. Jednocześnie wraz z dynamicznie zmieniająca się sytuacją poszczególne zakresy zostają przywracane. Podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców…
Czytaj więcej

Ograniczenia w funkcjonowaniu oddziałów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zakażeń COVID-19, w Powiecie Działdowskim jak również w naszym Szpitalu zmuszony jest do dalszego ograniczenia zakresu świadczeń. Utrzymuję nadal w mocy decyzję o wstrzymaniu wszystkich przyjęć (planowych i ostrych) na Wieloprofilowy Oddział…
Czytaj więcej

PILNE !

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż od dnia dzisiejszego do odwołania wstrzymane zostają wszystkie przyjęcia (planowe i ostre) na Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych oraz na Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologiczne
Czytaj więcej

Apel – prośba do mieszkańców powiatu działdowskiego

Szanowni mieszkańcy powiatu działdowskiego! Powiat działdowski przystąpił do porozumienia z powiatami: szczycieńskim, nidzickim i piskim w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury. Głównym celem powstania tego obszaru jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania do różnego typu inwestycji z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 wydzielonych dla województwa warmińsko –…
Czytaj więcej

SPZOZ w Działdowie podjął wyzwanie #GaszynChallenge !

Dziękujemy wszystkim za nominacje. Dochód z akcji przeznaczymy na leczenie Teofila ! Nominujemy: #Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie #Siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn #Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/teosomek
Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z częściowym zniesieniem obostrzeń przez Rząd spowodowanych zagrożeniem COVID-19 w SPZOZ w Działdowie przywrócone zostają: – przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze,– planowe zabiegi operacyjne,– zabiegi ambulatoryjne w Dziale Fizjoterapii,– inne planowe zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne,– wykonywanie badań diagnostycznych i leczniczych,– z dniem 8…
Czytaj więcej